Güzel İzmir İlaçlama   0 232 339 33 34
  0 541 339 01 06
Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Haşere Önleme (Pest Prevention), adından da anlaşabileceği gibi bir önlem alma prosesidir. Problemin oluşum nedenlerini önceden belirlemek, riskin kontrol altında tutulmasındaki en büyük faktördür.

Firmamız, İnsan ve Çevre Sağlığı için oldukça önem taşıyan, özellikle Haşere ve Kemirgenlere karşı mücadelede; bugüne kadar alışıla gelmiş salt ilaçlama yöntemi yerine, BİLGİ, GÖZLEM, EKİPMAN, RAPORLAMA ve İLAÇLAMA‘dan oluşan en son teknolojiyi kullanan önleyici ve bütünleşik sistemi profesyonel bir yaklaşım içine uygulamaktadır.

Haşere Önleme (Pest Prevention) uygulaması işletmenizin iç ve dış alanlarında, HACCP temeline dayanan, Kritik Kontrol Noktaları (CCP) nın belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre geliştirilmiştir. Hizmet; İyi Üretim Uygulamaları (GMP – Good Manifacturing Practice) ndan Hijyen, Yalıtım ve Depolama konularında verdiğimiz danışmanlıkla desteklenmektedir.

Güzel İzmir İlaçlama Haşere Önleme

•Yürüyen ve Kemirgen Haşere Kontrolü
•Uçan Haşere ile Mücadele
•Depolanmış ürün zararlıları ile mücadele
•Fümigasyon
•XXL uygulaması
•Kuş Kontrol
 
Güzel İzmir İlaçlama Yardımcı Ekipman Temini

•EFK, Elektronik Sinek Öldürücü Birim
•Kapı Altı Fırçaları
•PVC Şerit Perde
•Sarı Yapışkan Plaka
•UV Ampul
•Shatterproof UV Ampul
•Kedi Kapanı
konularını kapsayan geniş bir yelpazedir. Tüm bu alanlarda işletmelere entegre çözümler sağlamak, şirket hedefimizdir.

Güzel İzmir İlaçlama , olarak bugüne kadar ülkemizin değerli gıda fabrikalarına, Pest Prevention ( Haşere Önleme ve Mücadele ) hizmetini başarı ile uygulamış ve bu firmaları haşere önleme konusunda istenilen uluslararası standartlara ulaştırmış olmaktan gurur duymaktayız.

Güzel İzmir İlaçlama Haşere Önleme Hizmeti
Haşere Önleme, adından da anlaşılabileceği gibi bir ÖNLEM ALMA prosesidir. Problemin oluşum nedenlerini önceden belirlemek, riskin kontrol altında tutulmasındaki en etkin faktördür..

Haşere Önleme Hizmeti uygulaması, işletmenizin iç ve dış alanlarında, HACCP temeline dayanan, Kritik Kontrol Noktaları nın belirlenmesi ve bu noktaların kontrol altında tutulması mantığına göre geliştirilmiştir. Hizmet, GMP (Good Manufacturing Practice) uygulamalarından hijyen, yalıtım ve depolama konularında verdiğimiz danışmanlık ile desteklenmektedir.

Bu mantıkla yürütülen hizmet ile sizlere sunduklarımız:
1. İşletmede belirlenmiş olan kritik kontrol noktalarında haşere aktivasyonunun gözlem monitörleri ile izlenmesi,
2. Düzenli olarak kontrol edilen gözlem monitörlerinde aktivasyon belirlendiğinde aktivite ile mücadele edilmesi, (Mücadelede kullanılan insektisit ve rodentisitler, WHO, World Health Organisation tarafından kullanımı onaylı olup, Sağlık Bakanlığı tarafından izinlidir. )
3. Yürütülen tüm çalışmaların, işletmeniz için Güzel İzmir İlaçlama tarafından oluşturulan, Pest Prevention Record dosyasında kayıt altına alınması,
4. Hizmetin Ziraat Mühendisi, Güzel İzmir İlaçlama Teknisyenleri tarafından verilmesi,
5. Vermiş olduğumuz hizmetin oluşturabileceği zararlara karşı işletmenizi güvence altına alacak olan 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası dır.

Güzel İzmir İlaçlama , yasaların zorunlu kıldığı Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Yetki Belgesine sahiptir. Bu belge firmamıza kimyasalların kullanımı yetkisini vermektedir.

Dünyada önemi her sene artan üretim sektöründe, büyük bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabette, sağlıklı, güvenli ve yasalara uygun ürün sunan işletmeler, yakaladıkları başarıyı devam ettirebilir ve geliştirebilirler. Bu bağlamda Güzel İzmir İlaçlama’nın misyonu gelişmekte olan işletmelerle birleşmektedir.

Güzel İzmir İlaçlama Haşere Önleme Hizmeti Aşamaları
1. Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan SRS Ön Araştırma Gezisinin gerçekleştirilmesi,
2. Sistem kuruluşu
3. SRS Rutin Kontrol Ziyaret,
4. SRS Takip Ziyareti,
5. Kemirgen Kontrolü,
6. Yürüyen Haşere Kontrolü,
7. Uçan Haşere Kontrolü.

Site Survey (Ön İnceleme)
Mücadele kapsamının belirlenmesi amacı ile yapılan SRS Ön Araştırma Gezisinin gerçekleştirilmesi

İşletmenizin karşılaşabileceği veya karşılaştığı risk faktörlerini belirlemek amacıyla bir ön araştırma yapılır.

Güzel İzmir İlaçlama teknik personelinin, Müşteri koruyucu haşere mücadele konusundan sorumlu personelinden randevu alması ile başlar. Sorumlu personel nezaretinde, işletmeyi tanımak üzere Güzel İzmir İlaçlama personeli, üzerinde durulacak ilgili konular, prosedürler, sağlık ve teknik emniyet hakkında bilgi alışverişinde bulunulur. Mümkün olduğu takdirde işletmenin bir yerleşim planı Güzel İzmir İlaçlama teknik personeline sağlanır.

Bu araştırmanın sonucunda ;
Standart mücadele kapsamına giren zararlılar;

•Sıçan ( Rattus norvegicus )
•Çatı Sıçanı ( Rattus rattus )
•Ev Faresi ( Mus domesticus )
•Alman Hamamböceği ( Blattella germanica )
•Oriental Hamamböceği ( Blatta orientalis )
•Amerikan Hamamböceği ( Periplaneta americana )
•Cırcır Böceği ( Acheta domestica )
•Silverfish ( Lepisma saccharina )
Sağlık veya hijyen açısından bir tehlike oluşturdukları takdirde mücadele edilecek zararlılar;

•Toprak zararlıları (Carabidae)
•Kulağakaçan (Forficula auricularia)
•Tahtakurdu (Isopoda)
 
Güzel İzmir İlaçlama Sistem Kuruluşu
Güzel İzmir İlaçlama teknik personeli tarafından haşere aktivitesi görülebilecek noktalarda, kemirgen ve yürüyen haşereler için montajı yapılacak plastik monitörlerinin yerleri saptanır. Bu noktalar tipik olarak; dış kapı çevreleri, yiyecek ve içeceklerin tutulduğu alanlar, depolar ve servis kanalları (ısıtma/havalandırma), vb. olarak anılabilir. Her monitör numaralandırılacak, monitör planı ve monitör kontrol listesine kaydedilecektir. Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni tarafından yapılacak her türlü pozisyon değişikliğinin monitör planındaki takibi böylece kolay olacaktır.

Pest Prevention Yerleşim Krokisi
Örnek Pest Prevention Sistem Yerleşim Haritası
Riskli görülen bölgelere, özel anahtarlarla açılabilen plastik kemirgen tuzakları ve gözlem noktaları yerleştirilecek.

Uygun görülen yerlere, plastik böcek gözlem noktaları yerleştirilecek. Gerekli olduğu durumlarda uygun yerlere kelebek, güve vs. tuzakları yerleştirilecek.

Monitörlerin montajı esnasında, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

1. İstila
2. Hijyen
3. Yalıtım
4. Depolama
5. Uçan Haşere Kontrol Listeleri
6. Gözlem Noktaları
7. Diğer Konular

Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır.

SRS Rutin Kontrol Ziyaret
Güzel İzmir İlaçlama Teknisyeni, monitör planında belirtilen güzergahı takip eden her monitör ve monitörler arasındaki sahaları kontrol edecektir. Her monitörün ulaşılabilir olması sağlanacak, herhangi bir aktivitenin varlığı ve tarihi kaydedilecektir. Bu bilgiler monitör kontrol listesinde belirtilecektir.

Rutin Kontrol esnasında, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar aşağıdaki başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

1. İstila
2. Hijyen
3. Yalıtım
4. Depolama
5. Uçan Haşere Kontrol Üniteleri
6. Gözlemleme Noktaları
7. Diğer Konular

Haşere aktivitesinin görüldüğü hallerde, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni gerekli müdahaleyi uygulayacak ve gerekiyor ise aktivitenin seviyesine göre ileri bir müdahale yapacak ve takip ziyareti için gerekli randevuları sağlayacaktır

SRS Takip Ziyaret
Takip Ziyareti esnasında, bir önce gerçekleştirilmiş olan ziyarette aktivite görülen yerlerin kontrolü Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni tarafından yapılır. Takip Ziyaretlerinde monitörlere tarih atılmayacaktır. Haşere aktivitesinin hala olduğu yerlerde gereken müdahale uygulanacak ve eğer aktivite daha ileri bir uygulama gerektiriyor ise, bir takip ziyareti için gereken randevu tarihi ve saati belirlenecektir. Takip ziyaretleri haşere aktivitesi kaydedilmeyinceye kadar sürdürülecektir.
Takip Ziyareti esnasında, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni, haşerelerin çoğalma, devam etme aktiviteleri riskine karşı hijyen, yalıtım ve depolama hata yada eksiklikleri not edecektir. Bu konudaki eksiklik yada hatalar ilgili başlıklar altında uygulama raporunda belirtilecektir.

Güzel İzmir İlaçlama Kemirgen Kontrolü
Rodentisitler
Güzel İzmir İlaçlama, Türkiyedeki kemirgen mücadelesinde, ilgili bakanlıklarca ruhsatlandırılmış tüm rodentisitleri sağlamaya muktedirdir. Bunlar, temel olarak antikoagulantların birinci ve ikinci jenerasyonları olup, genelde mum blok ve granül formundadır. Güzel İzmir İlaçlama, bu rodentisitleri plastik yemleme istasyonları içinde kullanmaktadır.
Aktivitenin kaydedildiği monitörde, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni tarafından rodentisit ilavesi yapılır. Eğer mum blok formülasyonu kullanılmış ve bloğun bir parçası yenmiş ise, blok ters çevrilmek sureti ile kullanılmamış satıh kullanıma sunulabilir. Aktivitenin büyük olduğu düşünüldüğü durumlarda ise, geçici ek monitörler monte edilebilir. Aktivite bittiğinde ilave veya sabit monitörler kaldırılabilirler.

Tuzaklar
Kemirgenler, zaman zaman yemden çekingenlik diye bilinen davranış alışkanlığını geliştirirler. Bunun anlamı; kemirgene her ne rodentisit yemi sunarsanız sunun, bununla beslenmeyi red edecektir. Bu durumlarda ve topluma açık yerlerde (örneğin bir restoranda yemek salonunda) gerektiğinde kemirgenin bu alanlardan çıkarılması için alternatif kontrol metotları kullanılacaktır.

Bu durumlarda Güzel İzmir İlaçlama yapışkan tuzaklar kullanır. Bu tuzak bir parça mukavvanın üzerine sürülmüş yapışkandan ibarettir. Bu tuzaklar, kemirgenlerin nerelerde olduğu, nerelerde olabileceği, nerelerde gezdiği yerlerde ve kemirgenleri durdurma çalışması kemirgenin yapışkana teması ile gerçekleşir. Bu tuzaklar sürekli kontrol edilir. Kemirgen tuzağa yakalandığında, müşteri Güzel İzmir İlaçlama merkez ofisini derhal arayarak, kemirgeni ne yapacağı hakkında tavsiyeler alacaktır.

Yalıtım
Kemirgenlerin yüksek popülasyonda olduğu lokal çevrelerde, işletmeler dışarıdan istilaya mütemadiyen uğrayabilir. Rodentisit in veya tuzakların kullanımı tek başına mücadelede yeterli olmayabilir. Bu durumlarda en önemli şey potansiyel giriş noktalarının kapatılmasıdır. Fare için 6 mm.lik bir açıklık giriş için yeterli olacaktır. En fazla bilinen geçiş noktaları duvarlar, dışarıya çıkan boru/kablo geçişleri ve dışarıdaki kapıların çevreleridir. Kapıların altlarının yalıtımı, naylon kapı altı fırçaları ve geçişlerdeki boru/kablo etrafında çimento ile duvarın kapatılması ile gerçekleşir. Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni potansiyel giriş noktalarını uygulama raporlarında müşteriye bildirecektir. Önerilen yalıtımların sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

•Altı aylık kemirgen sinyal hacmi
•Altı Aylık Alınan Toplam Kemirgen Sinyalleri tablosu
•Altı aylık Kemirgen aktivite gelişim trendi
•Altı Aylık Aktivite Gelişimindeki Trend
Güzel İzmir İlaçlama Yürüyen Haşere Kontrolü
Residuel Insektisitler
Türkiyede kullanılan tüm residual insektisitler uygulamadan önce su ile seyreltilerek kullanılır. Residual insektisitler, haşerelerin aktif olduğu yüzeylere direkt olarak uygulanır. Tipik olarak, mutfak ekipmanlarının (fırınlar, buzdolapları, evye üniteleri vb.) altı örnek verilebilir. Gerçek saha çalışması, sahadaki istila ve haşerenin çeşidine göre değişkenlik gösterecektir. Residual İnsektisit uygulaması, pulvarizatörler vasıtası yada atomizörler ile sağlanır. İşlem yapılan yüzeye yerleşen insektisit zerreciklerindeki su içeriği çabuk bir şekilde buharlaşarak aktif kimyasalın kristal muhafazasını terk eder. Kimyasalın etkinlik süresi, nem, ışık ve sıcaklık gibi faktörlere bağlı olacaktır. Normal şartlar altında, kimyasalın etkinlik süresi bir kaç haftadır. Residual İnsektisit uygulanmadan önce, uygulanacak alanın yiyecek kalıntıları ve döküntülerinden arındırılmaları ve temizlenmeleri gerekmektedir.

Jel İnsektisitler
Jel insektisitler hamam böceği aktiviteleri kontrolünde kullanılır. Jel uygulaması direkt olarak hamam böceklerinin potansiyel yuvalandıkları yerlere, örneğin; duvarlardaki çatlak/kırık fayanslara yapılır. Jel, diğer maddelerle kimyasal reaksiyona girmez ve uygulanması esnasında özel bir şart gerektirmez.

Ultra Low Volume ULV İnsektisitler
ULV insektisitler, çuvallanmış yiyeceklerdeki (hububat, bakliyat, vb.) depolanan ürün haşereleri için, insektisit in istilaya karşı istenildiği noktaya kadar ulaşarak içerisine nüfuz edebilecek alanlarda kullanılabilir. Bir ULV insektisit, elektrikli veya motorlu aplikatör ile uygulanır. İşlem yapılacak alanın, tüm personelden arındırılması ve tüm kapı/pencerelerin kapalı olması gerekmektedir. ULV insektisit, hava olan tüm yerlere çok küçük zerrecikler halinde dağılır. ULV insektisit havadan ağır olması sebebi ile yaklaşık 1 saat içerisinde yere çöker. ULV insektisit yerle temas ettiği anda çok çabuk kırılır ve herhangi bir residual etki göstermez. Ürün üzerindeki etikette belirtilen süre içerisinde, uygulama alanına emniyetli bir şekilde tekrar girilebilir. Bire bir tavsiyeler Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni tarafından bu işlem için hangi ULV insektisit kullanıldığı belirtilecektir.

Yalıtım
Bir çok haşere, ışıktan hoşlanmaz ve binalardaki çatlak ve dar malzemelerin avantajından yararlanırlar. Bu hamam böcekleri için en çok bilinen öğelerdir. Önlem olarak; kırık/çatlak fayansla kaplı duvarların onarılması, boru ve kabloların etrafının duvar geçişlerinde kapatılması, kapı ve pencere çerçevelerinin etraflarının kapatılması vb. gibi ifade edile bilinir. Potansiyel yuvalanma noktaları, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni tarafından uygulama raporunda müşteriye belirtilecektir. Yalıtım işlerinin sağlanması müşterinin sorumluluğu altındadır. Müşteri tarafından talep edildiği takdirde, yalıtım işi uzmanlarımız tarafından bedeli mukabilinde gerçekleştirilebilir.

Güzel İzmir İlaçlama Uçan Haşere Kontrolü
Residuel Insektisitler
Residuel Insektisitler, uçan haşerelerin kontrolü için, bilinen üredikleri yerlere uygulandığında sınırlı etki gösterebilir. Bu uçan haşereleri kontrol için belki çöplüğe yada sivrisinekleri kontrol için su kaynaklarınadır.

Çok Düşük Miktarda Kullanılan ULV İnsektisitler
Çok az miktarda kullanılan ULV insektisitler, iç mekanlardaki uçan haşerelerin kontrolünde etkilidirler. Bu insektisitler, elektrikli yada motorlu aplikatörler vasıtası ile uygulanır. Uygulamaya başlamadan önce, tüm alan temizlenmeli, bütün pencere ve kapılar kapatılmalı ve tüm personelden arındırılmalıdır. ULV insektisitler, hava olan tüm alanlara çok küçük zerrecikler halinde dağılır. Havadan ağır olup, yaklaşık 1 saat içerisinde zemine oturur. ULV insektisitleri, yerle temas ettiği anda çabucak kırılır ve residuel etkisini kaybeder. Hangi ULV insektisitlerinin uygulamada kullanılacağı Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni tarafından bire bir tavsiye edilecektir.

Dumanlama Uygulaması
Dumanlama Uygulaması, ULV uygulamasına alternatif olarak ve genellikle büyük binalarda ve dış mekanlarda uygulamanın hızı nedeni ile tercih edilen metottur. Bu uygulamanın diğer tüm konuları ULV uygulamasında kullanılanlarla aynıdır.

Not: Dumanlama Uygulaması bazı binalarda yangın detektörlerine etki edebilir. Bu durum, herhangi bir uygulama yapılmadan önce Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni ve müşterinin dikkatinde olmalıdır.

Yalıtım
Tüm diğer haşere organizma gruplarında olduğu gibi, öncelikle uçan haşerenin girebileceği riskli alanların korunması tercih edilir. Bu da, pencere ve kapılara tel çerçeve monte edilerek çözümlenebilir. Mal girişi/kabulü yapılan kapılara plastik perde monte edilmesi, uçan haşerelerin bu alanlara girişini azaltmaya yardım edebilir. Potansiyel yuvalanma noktaları, Güzel İzmir İlaçlama teknisyeni tarafından uygulama raporunda müşteriye belirtilecektir.

Bizi Hemen Arayın 0 541 339 01 06
Erzene Mah. 73 Sok. No:23/D Bornova İZMİR . Telefon : +90 232 339 33 34  guzelizmirilaclama.com © 2014. Her hakkı saklıdır.  info@guzelizmirilaclama.com